پیگیری درخواست

برای پیگیری درخواست به کاربری خود مراجعه نمایید

شکایت | گزارش

جهت ثبت شکایت و یا گزارش، از طریق لینک زیراقدام نمایید.

ثبت

سامانه نظام پیشنهادها

جهت ثبت پیشنهاد، از طریق لینک زیراقدام نمایید.

ثبت


زائر و مجاور گرامی

اداره کل دفتر بازرسی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم علیه السلام ضمن تشکر از حسن اعتماد شما، با رعایت کلیه ی جوانب شرعی و قانونی آماده ی دریافت شکایات " مرتبط با  موضوعات کاری آستان مقدس حضرت عبدالعظیم علیه السلام" می باشد.

برای ثبت شکایات و امکان پیگیری توسط شما درج موارد ذیل ضروری است:

  1. مشخصات کامل شاکی (نام و نام خانوادگی - کد ملی - نشانی – شماره تماس)
  2. مشخص نمودن فرد یا مجموعه طرف شکایت ( متشاکی)
  3. ارائه ی دلایل و مدارک مورد ادعا
  4. شرح موضوع شکایت به صورت روشن و واضح

"به شکایات فاقد ویژگی های فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد"

نکات قابل توجه:

  1. شکایاتی که خارج از حیطه موضوعات کاری آستان حضرت عبدالعظیم علیه السلام باشد، قابلیت رسیدگی نخواهد داشت.
  2. درصورتیکه تصمیم به اطلاع رسانی تخلف و یا سوء جریان اداری بدون ذکر مشخصات فردی خود را دارید، می بایست از طریق صفحه گزارشات مردمی اقدام نمایید در این صورت پیگیری موضوع برای شما امکان پذیر  می باشد.
  3. مسئولیت قانونی اظهارات درج شده و اتهامات وارده برعهده شاکی خواهد بود .
  4. درخواست های مرتبط با اشتغال و یا هرگونه مساعدت مالی قابلیت رسیدگی در این سامانه را ندارد.

راه های ارتباطی

سامانه پیامکی

SMS: 100051222222

تلفنی

021-5122136 - تلفن گویای 2222 5122

فاکس

0215122310